ECONOMY : การออกประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ครั้งใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่หาผู้ซื้อได้ยากกำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อตลาดตราสารหนี้ ขณะที่กลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Dealer) เทขายไปกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 2 สัปดาห์

ตลาดพันธบัตรที่กำลังโดนเทขายจะเผชิญกับอีกสัปดาห์ที่ยากลำบาก เนื่องจากสหรัฐฯ จะมีการออกประมูลครั้งใหญ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker