ECONOMY : อะไรคือสินทรัพย์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ใน Wall Street กล่าวถึงในยุคใหม่ที่มีคาดการณ์ของเงินเฟ้อ ?

error: Original Content By World Maker