ECONOMY : Ray Dalio กล่าวว่า FED จะต้องเพิ่มการซื้อพันธบัตรเพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทน ขณะที่ Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่าประเทศกำลังเผชิญกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี

error: Original Content By World Maker