ECONOMY : โลกจะต้องจัดสรรทองแดงเพิ่มขึ้น 10 ล้านตันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าจะต้องมีการสร้างเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกประมาณ 8 แห่งจึงจะเพียงพอต่อภาวะขาดแคลน

ภายใน 1 ทศวรรษต่อจากนี้โลกอาจต้องเผชิญกับการขาดแคลนอย่างมากสำหรับสิ่งที่เป็นโลหะที่สำคัญที่สุดต่อเศร […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker