TECHNOLOGY : ผู้ผลิต Semiconductor ชั้นนำของจีนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาต่างประเทศในการผลิตชิป

Semiconductor Manufacturing International Corp. จะสร้างโรงงานมูลค่า 2.35 พันล้านดอลลาร์ด้วยเงินทุนจา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker