POLITICS : เรื่องของการเมืองและความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจของโลกกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยล่าสุดรัสเซียเรียกทูตประจำสหรัฐฯ กลับประเทศ ขณะที่เกาหลีเหนือและอิหร่านกล่าวว่าจะไม่มีการเจรจาใด ๆ ก่อนที่สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร

error: Original Content By World Maker