ECONOMY : Ray Dalio กล่าวว่าถึงเวลาเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ใช่พันธบัตรและไม่ถูกควบคุมโดยเงินดอลลาร์ ท่ามกลางสภาวะที่เขาเรียกว่า ‘Stupid’ Bond Economics (เศรษฐศาสตร์พันธบัตรงี่เง่า) โดยชี้เป้าไปที่ภูมิภาคเอเชียและจีน !! และนี่คืออีก 1 สัญญาณการถ่ายโอนขั้วอำนาจมายังเอเชียที่เราได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นปี 2020 ซึ่งได้รับการยืนยันจากนักลงทุนระดับโลกอีกคนแล้ว

Ray Dalio เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยกับการถือครองเงินสดท่ามกลางการพิมพ์เงินแ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker