TECHNOLOGY : Tencent สูญเสียมูลค่าไปถึง 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในการซื้อขายวันนี้ หลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลจีนกำลังจะเข้าตรวจสอบการผูกขาดและการควบคุมเงินทุน

error: Original Content By World Maker