ECONOMY : ผู้จัดการกองทุนระดับโลกกล่าวว่าพวกเขาไม่สะทกสะท้านกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงความกังวลทางด้านอัตราเงินเฟ้อ

การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดความผันผวนในตลาด แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker