ECONOMY : ตลาดกำลังจับตามอง FED หลังจาก ECB ประกาศเร่งอัตราเร็วในการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อควบคุม Bond Yield ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า FED จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกัน

คำมั่นสัญญาของธนาคารกลางยุโรปที่จะเพิ่มความเร็วในการซื้อพันธบัตรอย่างมีนัยสำคัญ กำลังเพิ่มความเสี่ยง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker