TECHNOLOGY : ความผันผวนแบบรถไฟเหาะในหุ้นเทคโนโลยีกลับมาอีกครั้งในระดับ Pandemic-Crash ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอาจเห็นการปรับฐานที่ลงไปลึกถึงระดับ 20%

error: Original Content By World Maker