TECHNOLOGY : Tencent กำลังเผชิญการตรวจสอบจากรัฐบาลจีนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ Fintech, ข้อเสนอ และการผูกขาด ซึ่งคาดว่าจะต้องจัดตั้งบริษัท Holding ขึ้นมาเช่นเดียวกับ Ant Group

Tencent Holdings Ltd. ของ Pony Ma ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำหรับการเข้าตรวจสอบของรัฐบาลปักกิ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker