TECHNOLOGY : Tencent กำลังเผชิญการตรวจสอบจากรัฐบาลจีนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ Fintech, ข้อเสนอ และการผูกขาด ซึ่งคาดว่าจะต้องจัดตั้งบริษัท Holding ขึ้นมาเช่นเดียวกับ Ant Group

error: Original Content By World Maker