POLITICS : Joe Biden ได้ลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว !! และคาดว่าจะพร้อมมอบเงินช่วยเหลือทันทีในช่วงสุดสัปดาห์นี้

error: Original Content By World Maker