TECHNOLOGY : Hacker กลุ่มหนึ่งได้ทำการเจาะระบบกล้องวงจรปิดหลายพันตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัย รวมถึงกล้องของ Tesla, Cloudflare, Equinox, เรือนจำ และโรงพยาบาลของหลายแห่ง

Hacker กลุ่มหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้ละเมิดข้อมูลกล้องรักษาความปลอดภัยจำนวนมากที่รวบรวมไว้โดยบริษัท Ver […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker