TECHNOLOGY : Hacker กลุ่มหนึ่งได้ทำการเจาะระบบกล้องวงจรปิดหลายพันตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัย รวมถึงกล้องของ Tesla, Cloudflare, Equinox, เรือนจำ และโรงพยาบาลของหลายแห่ง

error: Original Content By World Maker