BREAKING !! : ECB ให้คำมั่นที่จะเพิ่มความเร็วในโครงการซื้อพันธบัตรในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เพื่อลดผลกระทบจาก Bond Yield ที่เพิ่มสูงขึ้น

ธนาคารกลางยุโรปให้คำมั่นที่จะเพิ่มการซื้อพันธบัตรของภาครัฐในอีกหลายเดือนที่กำลังจะมาถึง เพื่อควบคุมก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker