TECHNOLOGY : จีนให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ บนตลาด STAR MARKET

error: Original Content By World Maker