TECHNOLOGY : จีนให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ บนตลาด STAR MARKET

จีนกำลังพิจารณาการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) บนตลาด STAR MARKET ข […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker