TECHNOLOGY : เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ? หาก COVID-19 เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะมี ZOOM, AMAZON หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่น ๆ และนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่ายุคของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่แท้จริงพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

มูลค่าของอุตสหกรรมการบริการดิจิทัลไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดมากนัก จนกระทั่งการระบาดของ COVID-19 บังค […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker