ECONOMY : เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2021 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และการแจกจ่ายวัคซีนที่รวดเร็วขึ้น

จากการที่พรรคเดโมแครตใกล้จะผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์และการฉีดวัคซีน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker