POLITICS : มาตรการกระตุ้นมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านโดยวุฒิสภามีรายละเอียดอะไรบ้าง ?

error: Original Content By World Maker