POLITICS : มาตรการกระตุ้นมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านโดยวุฒิสภามีรายละเอียดอะไรบ้าง ?

วุฒิสภาพรรค Democrats ได้ผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับล่าสุดมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์หลังจากการ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker