ECONOMY : การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และการทำงานระยะไกลจะไม่หายไปแม้ว่าสำนักงานต่าง ๆ จะกลับมาเปิดทำการแบบปกติอีกครั้ง

การทำงานแบบไฮบริดที่จะยังคงอยู่ต่อไป หลังสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทต่าง ๆ ปรับตัวเข้าสู่การทำงาน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker