ECONOMY : ครัวเรือนไทยสามารถยื่นเอกสารขอปลูกกัญชาได้หลังละ 6 ต้นตามกฏหมายแล้ว โดยรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ส่วนดอกซึ่งมีสาร THC สูงจะยังต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานทางการแพทย์

ขณะนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศกล่าวว่า ครัวเรือนไทยจะสามารถปลูกกัญชาได้ 6 ต้นเพื่อเสริมรายได้ โดย […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker