ECONOMY : ตลาดพันธบัตรกำลังหันมาสนใจถึงความเป็นไปได้ที่ Bond Yield จะพุ่งทะลุ 2% ซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นมากขึ้น

ตลาดตราสารหนี้อาจเป็นเพียงชนวนตัวแรกที่เกิดการระเบิดและผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีพุ่งขึ้นไปจนถ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker