ECONOMY : Bank of America กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปของตลาดกระทิงใน Wall Street กำลังกลายเป็นสัญญาณขายที่ตรงกันข้าม ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2007 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลก

การมองโลกในแง่ดีของตลาดหุ้นในหมู่นักยุทธศาสตร์ของ Wall Street ได้เพิ่มขึ้นไปจนใกล้เคียงกับระดับที่เป […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker