ECONOMY : Trader หลายคนในตลาดตราสารหนี้ที่กำลังเกิดความกังวล อาจได้รับความเจ็บปวดมากขึ้น หาก FED ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเกินไป

ความสับสนวุ่นวายในตลาดพันธบัตรมูลค่า 21 ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ Trader หลายคนตกใจกลั […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker