POLITICS : Joe Biden และ Janet Yellen ได้ผลักดันการเร่งดำเนินการของวุฒิสภาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่พรรค Republican บางคนกล่าวว่า Democrats กำลังหาประโยชน์จากวิกฤต โดยการทำให้ผู้คนจ่ายเงินเพื่อโครงการที่สำคัญกว่าของพวกเขา

error: Original Content By World Maker