POLITICS : Joe Biden และ Janet Yellen ได้ผลักดันการเร่งดำเนินการของวุฒิสภาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่พรรค Republican บางคนกล่าวว่า Democrats กำลังหาประโยชน์จากวิกฤต โดยการทำให้ผู้คนจ่ายเงินเพื่อโครงการที่สำคัญกว่าของพวกเขา

ประธานาธิบดี Joe Biden เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติมาตรการกระตุ้นมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker