ECONOMY : Janet Yellen และ Jerome Powell กล่าวย้ำให้นักลงทุนตระหนักและระมัดระวังฟองสบู่ในตลาดการเงิน ขณะที่พวกเขาผลักดันมาตรการกระตุ้นครั้งใหม่

error: Original Content By World Maker