DIGITAL CURRENCY : Janet Yellen กำลังส่งสัญญาณถึงความสนใจในการสนับสนุนการวิจัยสกุลเงิน Digital Dollar ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Bitcoin ในอนาคต

error: Original Content By World Maker