ECONOMY : กองหนี้มูลค่า 281 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น 355% ของ GDP ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2021

โลกไม่เคยอยู่ในจุดที่เป็นหนี้มากขนาดนี้มาก่อน หลังจากต่อสู้กับ COVID-19 มาทั้งปี และยังมีการกู้ยืมอี […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker