ECONOMY : สรุปภาพรวมเศรษฐกิจโลกประจำสัปดาห์นี้ แรงงานประมาณ 100 ล้านคนภายใน 8 ประเทศที่มีขนาด GDP ใหญ่ที่สุดในโลกอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพของพวกเขาภายในทศวรรษนี้

ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้กลับมามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นม […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker