ECONOMY & POLITICS : ผู้นำของประเทศในกลุ่ม G7 ยังคงให้คำมั่นที่จะรักษาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจต่อไป ขณะที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในแง่ของการสานสัมพันธ์กับประเทศจีน โดย Joe Biden ยืนกรานว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะอยู่ในระดับที่รุนแรง !! ซึ่งจะมีภูมิภาคเอเชียเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

ระหว่างการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้นำของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศที่ร่ำรวยของโลกได้กล่าว […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker