TECHNOLOGY : ทีมบริหารของ Joe Biden กำลังกดดันไต้หวันและประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลน Semiconductors ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งล่าสุดนี้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากปัญหาสภาพอากาศในรัฐ Texas

error: Original Content By World Maker