ECONOMY : รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ FED ระบุว่าการซื้อพันธบัตรของพวกเขานั้น อย่างน้อยที่สุดจะยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

error: Original Content By World Maker