ECONOMY : Bank of England กล่าวว่าพวกเขายังมีขอบเขตสำหรับการทำ QE เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งอาจหมายถึงการปฏิเสธที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำกว่า 0%

error: Original Content By World Maker