ECONOMY : นักยุทธศาสตร์ของ Citigroup กล่าวว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ประมาณ 10% ถือเป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่างมาก พร้อมกับเปิดเผยมุมมองเรื่องฟองสบู่ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นในวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2008

error: Original Content By World Maker