ECONOMY : มาตรวัดของ JPMorgan และ Bank of America กำลังเตือนว่าตลาดหุ้นมีการประเมินมูลค่า (ฟองสบู่) สูงที่สุดในรอบ 20 ปี และจุดสูงสุดของตลาดใน Cycle นี้อาจใกล้เข้ามาแล้ว

error: Original Content By World Maker