ECONOMY : รัฐบาลในประเทศตลาดเกิดใหม่ควรกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ของตัวเองหรือไม่ ?

รัฐมนตรีทางด้านการเงินของประเทศต่าง ๆ ในอดีตกาล อาจจะตกใจกับจำนวนเงินที่กู้ยืมโดยผู้สืบทอดตำแหน่งของ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker