ECONOMY : Indicators ในการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นที่ Warren Buffett ชื่นชอบที่สุดกำลังส่งเสียงเตือนถึง “การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปอย่างมาก”

error: Original Content By World Maker