ECONOMY : มาตรการกระตุ้น 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของ Joe Biden ได้นำไปสู่การอัพเกรดครั้งใหญ่สำหรับคาดการณ์การเติบโตของสหรัฐฯ โดยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลกกล่าวว่า GDP ในปีนี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1984

error: Original Content By World Maker