TECHNOLOGY : ประเทศไทยตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ของรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2030 เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะมียานพาหนะไฟฟ้าประมาณ 30% ของการผลิตรถยนต์ภายในช่วงท้ายของทศวรรษนี้ (ป […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker