DIGITAL CURRENCY : ธนาคารกลางของประเทศชั้นนำทั่วโลกกำลังมุ่งสู่พรมแดนถัดไปของระบบการเงินในโลกดิจิทัล และนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin กำลังถูกกีดกันโดยธนาคารกลางเหล่านี้ เพราะมองพวกเขามองว่ามันเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกำไรเท่านั้น

error: Original Content By World Maker