DIGITAL CURRENCY : ธนาคารกลางของประเทศชั้นนำทั่วโลกกำลังมุ่งสู่พรมแดนถัดไปของระบบการเงินในโลกดิจิทัล และนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin กำลังถูกกีดกันโดยธนาคารกลางเหล่านี้ เพราะมองพวกเขามองว่ามันเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกำไรเท่านั้น

เรื่องของ “การเงิน” กำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาของการปฎิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย 100 ปี เนื่องจากธนา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker