POLITICS : วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้โหวตผ่านพิมพ์เขียวสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว !! แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงเสียงที่ขัดแย้งกันทางด้านนโยบายพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

error: Original Content By World Maker