POLITICS : ศึกภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะขยายตัวไปสู่นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและ Fintech อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแม้จะยังไม่ค่อยมีข่าวเรื่องนี้มากนัก แต่ปัจจุบันทั้ง 2 ฝ่ายกำลังเตรียมการอย่างชัดเจนแล้ว

แรงผลักดันในการครองอำนาจ ผสมผสานกับความทะเยอทะยานเหนือกาลเวลาและวิธีการในศตวรรษที่ 21 : นั่นคือการแส […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker