ECONOMY : ความตึงเครียดทางด้านเครดิตของจีนมีการกระจายตัวในทั่วประเทศ หลังจากในปี 2020 จีนมีการผิดชำระหนี้พันธบัตรมากเป็นประวัติการณ์ที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ และแนวโน้มดังกล่าวดูเหมือนจะดำเนินต่อไปในปี 2021 ขณะที่ธนาคารกลางของจีนกำลังเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

จีนมีค่า Default ในพันธบัตรขององค์กรมากเป็นประวัติการณ์ถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์ฺในปีที่แล้ว และแนวโน้ม […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker