BREAKING !! : Ant Group ประกาศบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของจีนในเรื่องการยกเครื่องธุรกิจแล้ว ขณะที่ Alibaba กลับมาดำเนินแผนการออกขายพันธบัตรมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ !! ถือเป็นการลบล้างการคาดเดาของนักวิเคราะห์บางกลุ่มว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะต้องปิดกิจการ

error: Original Content By World Maker