ECONOMY : เศรษฐกิจในพื้นที่ยูโรโซนโดยรวมแล้วหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นปี 2020 แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะถดถอยซ้ำซ้อน (Double-Dip Recession)

Bloomberg รายงานว่าเศรษฐกิจในพื้นที่สหภาพยุโรปมีการหดตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ในช่วงปลายปีที่แล้ว แม้ว่าจ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker