ECONOMY : สหภาพยุโรปเตรียมออกกฏหมายที่จะอนุญาติให้ประเทศต่าง ๆ สามารถสั่งห้ามการส่งออกวัคซีนเนื่องจากวิกฤตขาดแคลน

สหภาพยุโรปกำลังเตรียมการที่จะสั่งห้ามการส่งออกวัคซีน COVID-19 หากผู้ผลิตยาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการจ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker