DIGITAL CURRENCY : ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) กล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอาจมีส่วนแบ่งถึง 20% ของโลกในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ !!

Reuters รายงานว่าธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรประมาณ 20% จากทั่วโลก กำลังมีแนวโ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker