DIGITAL CURRENCY : ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) กล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอาจมีส่วนแบ่งถึง 20% ของโลกในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ !!

error: Original Content By World Maker