COVID-19 : จำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการทะลุ 100 ล้านคนแล้ว !! ขณะที่การกระจายวัคซีนยังคงล่าช้า ส่วนตลาดหุ้นในวันนี้มีการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง

error: Original Content By World Maker