ECONOMY : IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีที่สุดในรอบ 40 ปี !! โดยให้เหตุผลว่าแนวโน้มในเชิงบวกของการกระจายวัคซีนมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

International Monetary Fund : IMF หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในวันนี้ ได้ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker