BREAKING !! : Giuseppe Conte นายกรัฐมนตรีของอิตาลีประกาศลาออก เนื่องจากวิกฤตสุขภาพและการเมืองภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น และเขากลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ !!

CNBC รายงานว่าอิตาลีกำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองมากขึ้น หลังจากที่นายกรัฐมนตรี Giuseppe Conte […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker